घाणयाऱ्या उदकाच्या टॅंकरांक पणजी शारांत प्रवेश करपाक वेळ आनी मार्ग

ता. 29 एप्रिल 2021

उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान घाणयाऱ्या उदकाच्या टँकरांक पणजी शारांत प्रवेश करपा खातीर सकाळी 10.00 ते सांजेची 5.00 ह्या वेळेत बांबोळी-गोंय विद्यापिठ-दोनापावला सर्कल-बालभवन-काकुलो मॉल ते घाणयारे उदका प्रक्रिया प्रकल्प, टोंक पणजी ह्या मार्गान येरादारी करपाक परवानगी दिल्ली आसा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/459

Skip to content