वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 एप्रिल 2021

ता. 29 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही चोगम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कॉज्मे कॉस्ता पार्कलेन, सिता अपार्टमेंट, रॉडसन बेकरी, देवाश्री स्प्लेंडर, वर्षा कॉलनी, वडाकडे, गॅलक्सी रेजिडन्सी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 29 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही सेमीनारी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन सेमीनारी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 29 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आश्वे, मांद्रे ग्राम पंचायतीचो कांय वाठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 29 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही नाणूस फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन डिंगणे, विठ्ठल नगर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/452

Skip to content