वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 एप्रिल 2021

ता. 28 एप्रिल 2021 दिसा कुळें-दाबाळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आमेधुळे, आमिंगोस, बाबूलीवाडो, भगवती, कोडली तिस्क, दाबाळ चर्च, दाबाळ स्कुल, दावकोण, धोंड, फर्न्स इंजिनियरिंग, कळसय स्कुल, कळसय गांव, खळुली, किर्लपाल, पेरीमळ, पीटीआय, पीटीआय कोडली, आर. व्ही. एस. वेंलिंगकर, सादगाळ, सामंत, सांतोण, सावरगाळ, तळप, तातोडी खण, तातोडी गांव, वागोण ग्रामपंचायत, वागोण गांव, जांबळीमळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/445

Skip to content