मुख्यमंत्र्यान कोरोनाचो प्रसार आडावपाक राज्यांत निर्बंध कडक करपाविशीं पुलीस अधिकाऱ्यांवांगडा चर्चा केली

ता. 27 एप्रिल 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज कोरोनाचो प्रसार आडावपाखातीर राज्यांत आवश्यक निर्बंध लागू करून निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करपा बाबतीत पुलीस खात्याच्या अधिकाऱ्यांवांगडा व्हिडिओ कॉन्फरंसिगवरवीं चर्चा केली.

आल्तिनार सरकारी बंगल्यार जाल्ल्या बसकेत उलयताना मुख्यमंत्र्यान कोरोनाच्या प्रसाराक आळाबंद घालपाखातीर पुलीस अधिकाऱ्यांनी राज्यांत कोवीड निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करपाचे निर्देश दिले. तशेंच कोवीड मार्गदर्शक तत्वां आनी निर्बंधांचें पालन न करप्यांआड कडक कारवाय करपाचेय आदेश दिले. राज्यांत लॉकडावन केलो जाल्यार अर्थीक वेवस्थेचेर वायट परिणाम जाता आनी हे आमी फाटल्या वर्सा अणभवला अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान जर पुलीसांनी निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी केली आनी लोकांनी कोवीड निर्बंधांक पाळो दिलो जाल्यार लॉकडावन करीनासतना आमी कोरोनाच्या प्रसाराक आळाबंद घालपाक शकता, म्हणपाचे सांगलें.

राज्यांत जावपी उत्सव, जात्रां, धर्मीक कार्यक्रम, फेस्तां, प्रार्थनांसभा आनी लोकांची गर्दी जावपी हेर कार्यक्रमांक लागून कोरोनाचो संसर्ग वाडपाक लागला आनी ते खातीर देवळां, मशीदीं आनी हेर धर्मीक थळांचेर फकत म्हाजन आनी समितीच्या वांगड्यांनी धर्मीक विधी करचे. तशेंच लग्न सुवाळ्याक फकत 50 लोकांक हजर रावपाक मेळटले. पुलीसांनी निर्बंध न पाळपी लोकांचेर कारवाय करून दुपेटीन दंड घालपाक सांगलें. लोकांमदी शिस्त हांडून कोरोना संसर्गाक आळाबंद घालपाखातीर निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करपाची गरज आसा. तशेंच जीवघेण्या कोरोना संसर्गाविशीं लोकांमदी जागृताय करपाची गरज आशिल्ल्याचेय मुख्यमंत्र्यान सांगले.

पुलीसांनी कोवीड पॉजिटीव्ह दुयेंतींक आनी खास करून गरज आशिल्ल्यांक मदत करपाक मुख्यमंत्र्यान सांगले. लोकांनी कोरोनाची लक्षणां दिसल्यार बेगोबेग कोरोना चाचणी करून घेवची. तशेंच लोकांनी स्वता फुडें येवन कोरोना वासीन घेवचे. लोकांनी गरज नासतना घराभायर सरचे न्हय अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान कोवीडाच्या प्रसाराक आळाबंद घालपाखातीर पुलीसांकडल्यान सरकाराच्या यत्नांक मेळपी सहकार्याबद्दल तोखणाय करून ह्या फुडेंय तांचे अशेंच सहकार्य मेळटले अशी आस्त उक्तायली.

बसकेक मुख्य सचिव श्री. परिमल राय, पुलीस महासंचालक श्री. मुकेश कुमार मिना आनी डीआयजीपी श्री. परमदित्त्य हाजीर आशिल्ले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/453

Skip to content