हॉटेल बागा रेजिडन्सी पेड कोवीड कॅअर सेंटर म्हुण अधिसूचीत

ता. 23 एप्रिल 2021

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान खोब्रावाडो-कळंगुट बार्देस हांगाचे हॉटेल बागा रेजिडन्सी कोवीड-19 पॉझिटिव्ह दुयेंतींक दवरपा खातीर पेड कोवीड-19 कॅअर सेंटर म्हुण अधिसुचीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/440

Skip to content