वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 22 एप्रिल 2021

काकोडा उद्देगीक वसणूकेतल्या मे. मायनस्केप मिनरल्स उद्देग प्रकल्पाक वीज पुरवण करपाखातीर 11 केव्ही भुंयगत वीज वाहिनीसयत नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी हेर जोडून आशिल्ली वीज यंत्रणां ता. 21 एप्रिल 2021 दिसा चालू केल्यात आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/437

Skip to content