वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 एप्रिल 2021

ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बाळा राणे, भुमिका एंटरप्रायजेस, भुमिका देवस्थान, देऊळवाडो, गॉडफ्रे साळ, कारेकर फार्म, कोळगिरे, माविन गुदिन्हो, नायकवाडो, पॉल्ट्री फार्म, लाडफे, प्रशांत राऊत, पुर्णीत, रंगदेव, साळ वडावळ, विशाल नर्सरी आनी वकार ली वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही चोडण/दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बेलभाट रिसॉर्ट, बेलभाट, कामेरे, माडेल स्कुल, देवगी, दिपू गावोणा, कारभाट, केरे, कोनाल्डे चर्च, माडेल मानस आनी साऊद वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/430

Skip to content