वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 एप्रिल 2021

ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही कुर्टी/11 केव्ही दुर्भाट फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन झिंगडीमळ, नवजीवन हॉस्पिटल, जयवंत टायर्स, साई सर्व्हिस, केंद्रीय विद्यालय, चिरपूटे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन पांडववाडो, सादेती, खेरड आनी आंबेडे वाठार सोडून पुराय चोडण गांवांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही टिकलो पंप, आर्रे आनी नावेती डीटीसी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन टिकलो पंप, साळगांव पंचायती लागीचो वाठार, नावेती आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/425

Skip to content