वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 20 एप्रिल 2021

तिसवाडी म्हालातल्या कदंब पठारावयल्या गेरा स्कुलालागी में.एक्सपॅट प्रोजेक्ट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा. ली. हांगा नवीन उबारिल्ले 630 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र ता. 19 एप्रिल 2021 दिसा चालू केला आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/421

Skip to content