नगरपालिका आनी पंचायत प्रभागांतली रेस्टोरंटां, बार्रां, खाणांवळीं बंद दवरपाचो आदेश

ता. 16 एप्रिल 2021

म्हापसा नगरपालिका वाठारांतल्या मतदान केंद्रांसावन आनी कारापूर सर्वण ग्रामपंचायत वार्ड-2 तल्या मतदान केंद्रांसावन 200 मिटर अंतराभितर आशिल्ली सगळीं रेस्टोरंटां, बार्रां, च्याची शॉपां, पान शॉपां, खाणांवळीं, धाबा आनी खावपाचे जीन्नस विकपी हेर आस्थांपनां ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा म्हणजे मतदानाच्या दिसा सकाळी 6.00 ते रातची 9.00 वरांमेरेन आनी ता. 26 एप्रिल 2021 दिसा म्हणजे मतमेजणेच्या दिसा सकाळी 6.00 ते मतमेजणी पुर्ण जाय मेरेन बंद दवरपाचो आदेश उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान दिला.

तशेंच मतदान केंद्रांसावन 200 मिटर वाठारांत पाचापरस चड मनशांक एकटाय जमपाक निर्बंध लागू केल्यात.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/414

Skip to content