मुख्यमंत्र्याकडल्यान गुढीपाडव्याची परबीं

ता. 12 एप्रिल 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गुढीपाडव्याची परबीं भेटयल्या.

मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणटा, लुनीसोलर हिंदु दिनदर्शिकेप्रमाण नवीन वर्साची सुरुवात म्हुण चैत्र म्हयन्याच्या पयल्या दिसा गुढी पाडवो सण साजरो करतात. हो सण प्रत्येकाखातीर खुशालकाय आनी समृद्धीचें पर्व घेवन येवपी सण म्हुण वळखतात.

मुख्यमंत्री फुडें म्हणटा, गुढी पाडव्याच्या शुभप्रसंगार आपली सपनां, आशा-अपेक्षां आनी खुशालकायेची नवीन सुरुवात जाव अशी हांव प्रार्थना करता. हे नवीन वर्स तुमकां प्रत्येकाखातीर यश, खुशालकाय आनी बरी भलायकी घेवन येव.

Skip to content