पेडणे नगरपालिका वाठारांत दिव्यांगाखातीर पार्किंग जागो अधिसुचीत

ता. 9 एप्रिल 2021

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान पेडणे नगरपालिका वाठारांत दिव्यांग व्यक्तिखातीर सरकारी प्रकल्प इमारती सामकार एक चारचाकी आनी एक दोनचाकी, पेडणे बाजारा सामकार एक दोनचाकी आनी पेडणेच्या जेएमएफसी लागी एक चारचाकी आनी एक दोनचाकी वाहनांखातीर पार्किंग जागो अधिसुचीत केला आनी संबंदीत यंत्रणांक आवश्यक सुचोवणी फलक लावपाचो आदेश दिला.

, म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/394

Skip to content