वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 8 एप्रिल 2021

पिसुर्ले सत्तरी हांगा नवीन उबारिल्ली 11/0.433 केव्ही वीज यंत्रणां आनी 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/386

Skip to content