गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयावतीन टॅनीस बॉल क्रिकेट सर्तीचें आयोजन

ता. 6 एप्रिल 2021

गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयान फर्मागुडयेर महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर ता. 19 ते 23 एप्रिल 2021 मेरेन तिसऱ्या अखिल गोंय टॅनीस बॉल क्रिकेट सर्तीचें आयोजन केला. गोंयच्या उच्च माध्यमिक शाळां, महाविद्यालयां, आयटीआय, एनआयटी, आयआयटी, सरकारी आनी अनुदानीत तंत्रनिकेतनांचे शिक्षक आनी कर्मचारी सर्तीत वाटो घेवपाक शकतात. सर्तीत फकत 24 पंगडांक प्रवेश दितले.

प्रवेशीका सुपूर्द करपाची निमाणी तारीख 12 एप्रिल 2021 आसा. सर्तीच्या जैतवंत पंगडांक ट्रॉफी आनी रोख इनामां दितले. चड म्हायती खातीर नमीत काणकोणकर, मो. नं. 9011337061 आनी व्यंकटेश परवार मो. नं. 9011866362 हांचेकडेन संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/375

Skip to content