बेकायदेशीर रेंव आनी हेर किरकोळ खनीजां काडपी आनी येरादारी करप्यांआड कागाळ करपा खातीर हेल्पलायन

ता. 5 एप्रिल 2021

राज्यांत बेकायदेशीर रेंव आनी हेर किरकोळ खनीजां काडपी आनी येरादारी करप्यांआड कागाळ नोंद करपा खातीर उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियंत्रण कक्षांत 0832-2225383 आनी दक्षीण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियंत्रण कक्षांत 0832-2794100 ह्या नंबराची हेल्पलायन सुरू केल्या, अशें खण आनी भूगर्भशास्त्र खात्यान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/371

Skip to content