कोटपा कायद्याची अंमलबजावणी करपा खातीर अंमलबजावणी पंगडाची स्थापना

ता. 5 एप्रिल 2021

उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान उत्तर गोंयांत घुवळीं वखदां, सिगारेट आनी हेर तंबाकू उत्पादन प्रतिबंद कायदो 2003 ( वेपार, उत्पादन, पुरवण आनी वितरण आनी जायरात प्रतिबंद) ची कडक अंमलबाजावणी करपा खातीर अंमलबजावणी पंगडाची पुर्नस्थापणूक केल्या.

कर फारीक करीनासतना तंबाकू उत्पादनांचो वेपार करप्यांआड कोटपा कायद्या खाला कारवाय करपाचो आदेश अंमलबजावणी पंगडाक दिला.

अंमलबजावणी पंगडात मामलेदार, जोड मामलेदार, संबंदीत तालुक्याचे न्यायदंडाधिकारी, संबंदीत पुलीस स्थानकाचे पुलीस उपनिरीक्षक आनी गोवा कॅन/आप वावूरपी संघटनांच्या वांगड्यांचो आसपाव आसा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/372

Skip to content