कुडचडेच्या रवींद्र भवनात रंगभूमी दिसानिमतान नाटकाचो प्रयोग

ता. 25 मार्च 2021

रंगभूमी दिसानिमतान कुडचडेच्या रवींद्र भवनान शेनवार ता 27 मार्च 2021 दिसा सांजेच्या 7.00 वरांचेर नाटकाचो प्रयोग आयोजीत केला. भुमी क्रिएशन, साखळी निर्मित संत सोहिरोबानाथ आंबिये हांच्या जीणेचेर आनंद मठी ह्या कोंकणी नाटकाचो प्रयोग साद जातलो. नाटकाचे लेखक डॉ. प्रकाश रमाकांत वझरीकर हे आसून दिग्दर्शन झिलू ल. गांवकर, संगीत दिग्दर्शन आतीश कारापूरकर हांचे आसा. ह्या नाटकात 25 बायलां आनी 7 बाल कलाकारांची भुमीका आसा.

नाटकाचो प्रयोग सगळ्यांखातीर उकतो आसून कोवीड मार्गदर्शक तत्वां आनी नेमांचे पालन करून प्रयोग जातलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/354

Skip to content