वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 मार्च 2021

ता. 25 मार्च 2021 दिसा कुळें, दाबाळ, मोले आनी टावन-2 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आंबेउदक, आमेधुळे, आमिंगोस, बाबूलीवाडो, भगवती, कोडली तिस्क, दाबाळ चर्च, दाबाळ स्कुल, दावकोण, धोंड, ब्रागांझा, फर्न्स इंजिनियरिंग, घोटीमळ, गवळ बांडोळ, गुड्डेमळ, आयवो ब्रागांझा, काकोडकर, कळसय स्कुल, कळसय गांव, करमणे मुळावी शाळा, खळुली, किर्लपाल, मळकर्णेकर, मोरकणी, नार्वेकर, निलगिरी, पी. के. मेटल, पेरीमळ, पेरीउदक, पॉल्ट्री फार्म, पीटीआय, पीटीआय कोडली, पीडब्लुडी, क्वॉलिटी ग्रॅनायट, रोझारीयो, आर. व्ही. एस. वेंलिंगकर, सादगाळ, सकली बांडोळ, सकली वागेल, सामंत, सांतोण, सावरगाळ, तळप, तातोडी खण, तातोडी गांव, वयली बांडोळ, वयली वागेल, वागोण ग्रामपंचायत, वागोण गांव, जांबळीमळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 25 मार्च 2021 दिसा दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वांजुवा वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 25 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही नगरगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन माळोली, बांबर, नानोडे, कोडाळ आनी साट्रे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/346

Skip to content