वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 मार्च 2021

ता. 23 मार्च 2021 दिसा सुपर मार्केट आनी ताब्रावाडो साळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन नाझरी सुपर मार्केट, मुड्डावाडो, ताब्रावाडो, आओ साई रेस्टोरंट, आदित्य लॉन्ड्री आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 23 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही शर्वाणी देवस्थान फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन शर्वाणी देवस्थान आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/335

Skip to content