फाल्या 23 मार्च दिसा डॉ. लोहिया हांची जयंती मनयतले

ता. 22 मार्च 2021

म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यावतीन फाल्या ता. 23 मार्च 2021 दिसा मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर डॉ. राम मनोहर लोहिया हांची १११ वी जयंती मनोवपात येतली. सकाळी 10.00 वरांचेर जावपी कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री श्री. चंद्रकांत कवळेकर डॉ. लोहिया हांच्या स्मारकाचेर पुष्पांजली ओपतले.

मडगांवचे आमदार आनी विरोधी पक्षफुडारी श्री. दिगंबर कामत, मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष श्री. दामू नाईक आनी म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालक श्री. सुधीर एस. केरकर ह्या वेळार उपस्थित रावतले.

आर्गां ओपलेंउपरांत स्वातंत्र्य चळवळ आनी राष्ट्रीय एकात्मतेचेर देशभक्ती गीतां आनी रस्तोनाट्य सादर करपात येतले.

क्रांतिकारक आनी स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. राम मनोहर लोहिया हांणी गोंयांतल्या लोकांक एकठांय येवन परकीय सत्तेआड लडपाचो कळकळीचो उलो मारिल्लो आनी तांच्या उल्याक लागून लोकांक प्रेरणा मेळ्ळी आनी मुक्ती चळवळीक नेट आयलो आनी 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंय परकीय सत्तेतल्यान मुक्त जाले.

गोंय मुक्तीच्या 60 व्या वर्सा निमतान म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यावतीन वर्सभर वेगळें वेगळें कार्यक्रम आयोजीत करपात येतले आनी डॉ. राम मनोहर लोहिया हांची जयंती ताचोच एक भाग आसा.

हो कार्यक्रम कोवीड मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन लोकांखातीर उक्तो आसतलो, अशें म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/336

Skip to content