राज्यपाला हस्तुकीं दोन दिसाच्या रॉटरी प्रशिक्षण परिसंवादाचे उक्तावण

ता. 19 मार्च 2021

आमकां समृध्द संस्कृती लाभिल्ली आसा, जी आमकां न्हय फकत आपल्या स्वताच्या वा आपल्या देशाच्या जाल्यार संवसाराच्या कल्याणाविशींय विचार करपाक प्रेरणा दिता, अशें गोंयचें राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी हांणी सांगलें.

श्री. कोश्यारी आयज कांपाल हांगा आयोजीत दोन दिसाच्या पालवी गवर्नस आनी विभागीय पंगडाच्या प्रशिक्षण परिसंवादाच्या उक्तावण कार्यक्रमाक उलयतालें. इंटरनॅशनल रॉटरी क्लबान गोंय विभागाच्या जोड पालवान ह्या परिसंवादाचे आयोजन केला. “जीण बदलपाक सेवा करात” अशी परिसंवादाची संकल्पना आसा.

रॉटरी क्लबाक समाजाच्या हिताखातीर अनेक उपक्रमं आयोजीत करपी क्लब म्हुण वळखतात. क्लबावतीन भलायकी, शिक्षण, पर्यावरण, रोजगांर अशां मळार आयोजीत करपात येवपी उपक्रम तोखणाय करपा सारखे आसात, अशें राज्यपालान म्हणले.

रॉटरीयन दिपक तलवार, रंजन धिंग्रा, रविश चंद्रा, सुधीर मानगल, गौरीष धोंड ह्या वेळार हजर आशिल्ले.

जिल्हा सचीव विवेक जैन हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केले.

सुरवातीक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनुप मित्तल हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/332

Skip to content