म्हापालिका वेंचणूक प्रक्रियेखातीर रस्तो तात्पुरतो बंद

ता. 19 मार्च 2021

पणजी म्हापालिका वेंचणूकेचें सामान वितरावपाक आनी मतदानाउपरांत परत घेवपाक तशेंच मतमेजणी प्रक्रियेखातीर पणजे शारांतल्या 18 जून मार्गावयल्या फार्मासी महाविद्यालयांत वेवस्था केल्ली आसून ह्या वेवस्थेखातीर उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान ता. 20 मार्च दिसा आनी ता. 22 मार्च मतमेजणेंच्या दिसा मतमेजणी प्रक्रिया पुर्ण जाय मेरेन शिक्षण खात्याची पोरणी इमारत, काकुलो बेट ते कांपाल मेरेनचो रस्तो येरादारीखातीर बंद दवरपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/325

Skip to content