मनोहर पर्रीकर स्मारकाचे काम स म्हयन्यांभितर पुर्ण करतलें- मुख्यमंत्री

ता. 17 मार्च 2021

देशाचे आदले संरक्षणमंत्री आनी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त श्री. मनोहर पर्रीकर हांचे स्मारक फुडल्या स म्हयन्यांभितर पुर्ण करपात येतले. कोवीड म्हामारीक लागून स्मारकाचे काम सवकसायेन चलताले. आता गोंय राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाक कामाक गती दिवपाक सांगला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सर्गेस्त श्री. मनोहर पर्रीकर हांच्या उगडासाक आर्गां ओपले उपरांत उलयताना सांगले.

सर्गेस्त श्री. मनोहर पर्रीकर हांच्या दुसऱ्या पुण्यतिथीदिसा मिरामार हांगा सर्गेस्त पर्रीकार स्मृती स्थळार आर्गां ओपले उपरांत डॉ. सावंत हांणी पर्रीकार हे सामान्य लोकांच्या कल्याणाखातीर आनी राज्याच्या सर्वांगिण उदरगतीखातीर कटीबद्द आशिल्ले म्हणपाचे सांगून आपले सरकार त्याच दिकेन काम करता, म्हणपाचे सांगले.

राज्य सरकारान कुशळ मनीसबळ विकासाचेर भर दिल्लो आसा म्हणपाचे सांगून जीणेच्या सगळ्या मळार प्रगती साधपाखातीर सर्गेस्त पर्रीकरांचे विचार घेवन फुडे वचपाची गरज आसिल्ल्याचे म्हणले.

उपमुख्यमंत्री श्री. चंद्रकांत कवळेकर, महसूलमंत्री श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात, उदकास्त्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्स, भलायकीमंत्री श्री. विश्वजीत राणे, ईडीसीचे अध्यक्ष श्री. सदानंद तानावडे, श्री. उत्पल पर्रीकर आनी पर्रीकराच्या कुटुंबातल्या हेर वांगड्यांनी सर्गेस्त पर्रीकरांक आर्गां ओपली.

मुख्यसचीव श्री. परिमल राय, डीजीपी श्री. मुकेश कुमार मिना, सरकारी सचीव आनी अधिकारीय ह्या वेळार हजर आशिल्ले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/320

Skip to content