लक्ष्मण पै हांच्या मरणाचेर राज्यपालान दुख्ख उक्तायलें

ता. 15 मार्च 2021

गोंयचे राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी हांणी गोंयचे नामनेचे कलाकार पद्मभूषण लक्ष्मण पै हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायला. लक्ष्मण पै हे संवसाराक अंतरिल्ल्यान आपल्याक मनासावन दुख्ख जाता. तांच्या मरणान गोंय एका व्हड कलावंताक मुकला. तांच्या कला क्षेत्रातल्या व्हड आनी मोलादीक योगदानाचो सदाच उगडास जातलो. हांव तांच्या दुखेस्त कुटुंबांक म्हजी काळजासावन सहानुभूती कळयता, अशें राज्यपाल म्हणटा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/305

Skip to content