वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 12 मार्च 2021

बागवाडो पिळगांव हांगा 11 केव्ही वीजवाहिनी सयत नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र ता. 16 मार्च 2021 दिसा चालू करतले आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/299

Skip to content