वीज पुरवण खंडीत

ता. 12 मार्च 2021

ता. 15 मार्च 2021 दिसा साळगांव चर्च फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन साळगांव चर्च, पिकेनो मरड, कोटला, जोडया, फ्लोरेंटायनालागी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 15 मार्च 2021 दिसा शर्वाणी देवस्थान फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन शर्वाणी देवस्थान, साळगांव पुलीस स्टेशन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 15 मार्च 2021 दिसा काकोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन गोपिका इंडस्ट्री, आयटीआय, नागेश गॅरेज, नवी आयटीआय, तिंबलो आनी व्हिटा इंडस्ट्री वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 15 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही भिरोंडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पैकुळआनी गुळेली धडो गावांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/296

Skip to content