वीज पुरवण खंडीत

ता. 11 मार्च 2021

ता. 12 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही दाबाळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन आमिंगोस, धोंड, पेरीमळ, पीटीआय, पीटीआय कोडली, सामंत, तातोडी खण, तातोडी गांव आनी जांबळीमळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 12 मार्च 2021 दिसा सुपर मार्केट फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन नाझरी सुपर मार्केट, मुड्डावाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 12 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही पर्वरी बाजार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन लिमावाडो, देवाश्री गार्डन, कॉर्पोरेशन बँक, दामियान द गोवा, शांतीनगर, प्रायोरीटी ईरोस बिल्डिंग आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/291

Skip to content