एकमार्गी येरादारी रस्तो अधिसुचीत

ता. 10 मार्च 2021

दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यान मडगांव नगरपालिका वाठारांतल्या एनएच-66 चेर टी-कॉर्नर शॉप ते गोविंद पै जक्शन, ओल्ड स्टेशन रस्त्याचेर सनरीट हॉटेला सावन ते जॉर्ज गार्मेंट शॉपामेरेन, गांधी मार्केटा वटेन बँक ऑफ बरोडा लागीचो रस्तो आनी सिने लता वटेनचो एमएमसी फाटलो रस्तो एकमार्गी येरादारी रस्ते म्हुण अधिसुचीत केल्यात आनी आवश्यक येरादारी सुचोवणी बोर्ड लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/288

Skip to content