आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचो 12 मार्चाक शुभारंभ

ता. 10 मार्च 2021

भारतीय स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्स मनोवपाखातीर प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं ता. 12 मार्च 2021 दिसा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद हांगा संबंदीत राज्यां आनी संघप्रदेशांनी आयोजीत करपात येवपी “आझादी का अमृत महोत्सव” कार्यक्रमांचो शुभारंभ जातलो

गोंयांत पणजे आझाद मैदानाचेर आयोजीत कार्यक्रमातल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे हेर मानेस्तांसयत ह्या महोत्सवाच्या शुभारंभ सुवाळ्यात व्हर्च्युअली सहभागी जातले जाल्यार मडगांवा लोहिया मैदानाचेर आयोजीत कार्यक्रमातल्यान उपमुख्यमंत्री श्री. चंद्रकांत कवळेकर आनी हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्यात सहभागी जातले.

आझादी का अमृत महोत्सवाचो भाग म्हुण राज्यांत सायकल रॅलीं, प्रस्नमंजूशा, वादविवाद, एकपात्री, गायन, पोस्टर तयार करपाच्यो सर्ती, देशभक्ती संकल्पनांचेर परिसंवाद आनी हेर कार्यक्रम आयोजीत करपात येतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/289

Skip to content