वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 मार्च 2021

ता. 9 मार्च 2021 दिसा साळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन बार्रोसवाडो–सांगोल्डा, ग्रॅण्ड मरड-साळगांव आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 9 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही होंडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सोलये वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 9 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही सांगोल्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पर्वरी बाजार, कासकरवाडो, ग्रीनहिल, शांतादुर्गा देऊळ, लिवरामेंतवाडो, इशा अपार्टमेंट शेट्ये विहार, इमेराल्ड डेव्हलपर्स, सनराईज कॅश्यु, बेला विस्ता, आलुवा, भुतकी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/276

Skip to content