11 मार्च 2021 सावन कंठा शिवण कार्यशाळा

पणजी 05 मार्च 2021

पणजेच्या आदिलशाह पॅलसीत गोंय राज्य वस्तुसंग्रहालय आनी अवनी हांच्या जोड पालवान ता. 11 ते 14 मार्च 2021 सावन सकाळी 11.00 ते दनपारां 12.30 मजगती कंठा शिवण कार्यशाळेचे आयोजन केलां. सगळ्या खातीर समान शुल्क 1000/- आसतले. (सगळ्या साहित्याची पुरवण करतलें). चड माहिती खातीर 9881255587 वा 9921212834 ह्या क्रमांकाचेर सपंर्क साधात.

Skip to content