वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

पणजी, ता. 5 मार्च 2021

सालेली हांगाच्या 11 केव्ही /0.43 केव्ही 100 केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर फिडरा कडलो एम/एस. रिलायन्स जीवो ईन्फ्राटॅल प्रा. लि. एसवाय क्रं. 24/2, सालेली सत्तरीच्यान 2 मार्च 2021 सावन दनपारां 12.00 वरांचेर वीज यंत्रणां चालू केल्ली ती हाचें फुडेंय तशीच चालू उरतली.

म्हा /सप/ प्रना/ बिभ/ 2021/273

Skip to content