वीज पुरवण खंडीत

पणजी, ता. 5 मार्च 2021

ता. 06 मार्च 2021 दिसा धाट फिडराचेर सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन मातोजें, पाटीआय, शिगांव एच/सी, ताकवाडो आनी वेळीप वाडो वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

तशेंच, 06 मार्च 2021 दिसा मांडवी न्हंय ट्रान्सफॉर्मर पणजी फिडराचेर सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.30 वरां मेरेन कामत हॉटेल, कॉरपॉरेशन बॅक, गोवा अर्बन कॉपरेटीव बॅक, रेडिओ मुनिडाल, बॅक ऑफ इंडीया, वर्षा बुक स्टॉल, प्रकाश हॉटेल आनी झेरोक्स, बाबनी फार्मसी, लॅकमी ब्युटी शोरूम, टी.बी, कुन्हा ईमारत, मॅगनम सेंटर, कॉग्रेस हावज आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

फुडें, ता. 06 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही नगरगांव फिडराचेर सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुडशें तिस्क, सोनाळ, सावर्डे, शीर, धनगरवाडो, धाटमळ, कत्तारी, आनी बंदीरवाडो गांवान वीज पुरवण खंडीत आसतली.

ता. 6 मार्च 2021 दिसा त्रिपरी डीटीसी, साळगांव फिडर, सकाळी 9.30 ते सांजेच्या 4.00 वरां मेरेन साळगांव, ग्रॅण्ड मोरोड, युरोपियन स्कूल, ऍनिमल क्लिनिक आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

ता. 6 मार्च 2021 दिसा 33 केव्ही पणजी II फिडराचेर सकाळी 9.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन गोवा ईस्पात, बालाजी, आनी सनफार्मा वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

अशें माहिती आनी प्रसिध्दी खात्यान कळीत केला.

Skip to content