वीज पुरवण खंडीत

पणजी, ता. 5 मार्च 2021

ता. 07 मार्च 2021 दिसा अस्नोडा फिडराचेर सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अस्नोडा बाजार कॉमप्लेक्स, भंडारवाडो, गणेश नगर, खोरीवाडो, मधलोवाडो, मानसवाडो, शाळे लागी, अस्नोडा नवो बस स्टॅण्ड, अस्नोडचे नवें कैलास नगर – दिवचल, अस्नोडचो पोरणो बस स्टॅण्ड, पिळगांव पायप फॅक्टरी, श्री लयराई देवुळ कॉपलेक्स, शिरगांव, सेंट क्लारा चर्च, स्टेला आंद्रेद, आनी वडाचोवाडो वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

Skip to content