वीज पुरवण खंडीत

पणजी, ता. 5 मार्च 2021

ता. 08 मार्च 2021 दिसा 11 केवी भिरोंडा फिडराचेर सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वेळगें, हेडचीवाडी आनी गोमाळ गांवान वीज पुरवण खंडीत आसतली.

तशेंच, ता. 08 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही आशवें केबल फिडराचेर सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मधलामाज, धांडोसवाडो, अस्कावाडो, आनी माद्रेंच्या सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

फुडें, ता. 08 मार्च 2021 दिसा माय दे दिउस चर्च आनी आराडी डिटीसी, सांगोल्डा फिडराचेर सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन माय दे दिउस चर्च, आराडी, आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

तशेंच, ता. 08 मार्च 2021 दिसा मोलें फिडराचेर सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 मेरेन जी एन अग्रवाल (63 केव्हीए) वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

ता. 08 मार्च 2021 दिसा बाणसाय फिडराचेर सकाळी 8.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन बाबुराव बारूळ, बेटामडे, भवानी प्रसाद ईमारत, गजनी इंडस्ट्री, घोट नारेड, गिरीश ऑटोमोबायल्स आनी शिवानगर वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

अशें माहिती आनी प्रसिध्दी खात्यान कळीत केलां

Skip to content