वीज पुरवण खंडीत

पणजी, ता. 5 मार्च 2021

ता. 06 मार्च 2021 दिसा 11 केवी लोलयें फिडराचेर सकाळी 9.00 ते 11.30 वरां मेरेन ग्रामपंचायत लोलयें, लोलयेंकार पेंडें, अगास, ओसकार्थ, आनी शेळीं, आचर्य वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

Skip to content