तंबाकू प्रतिबंद कायदो अंमलबजावणी पंगडाची पुर्ननेमणूक

पणजी, ता. 05 मार्च 2021

दक्षिण गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान दक्षिण गोंयातल्या सगळ्या तालुक्यांत तंबाकू प्रतिबंद कायदो 2003 (तंबाकू उत्पादनांची जायरात, वेपार, उत्पादन, पुरवण आनी वितरण प्रतिबंद ) ची कार्यक्षमपणान अंमलबजावणी करपा खातीर अंमलबजावणी पंगडाची पुर्ननेमणूक केल्या.

तंबाकू उत्पादनांचो बेकायदेशीर वेव्हार करप्यांचेर कारवाय करपाचो आदेश अंमलबजावणी पंगडाक दिला. संबंदीत तालुक्याचे मामलेदार, जोड मामलेदार, कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी, पुलीस निरीक्षक, भलायकी केंद्राचे सॅनिटेशन अधिकारी आनी गोवा कॅनच्या वांगड्याचो अंमलबजावणी पंगडात आसपाव आसा.

Skip to content