वीज पुरवण खंडीत

पणजी, ता. 4 मार्च 2021

ता. 05 मार्च 2021 काकोडा फिडराचेर सकाळी 8. 30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन खडेबाग आनी सोले एमएचटी वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

तशेंच ता. 05 मार्च 2021 11 केव्ही भिरोंडा फिडराचेर सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मळपण, गांवणें, शिसोडें, असोडें, निमणीची गाळ नी बोत्तार वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

फुडें, ता. 5 मार्च 2021 दिसा बोर्डे फिडराचेर सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरा मेरेन चिंचभाटवाडी, देवूसभाटवाडी केळबायवाडो, लामगांव रस्तो, प्राथमीक भलायकी केंद्र, मयें, सेसा मायनिंग कॉर्परेशन, नार्वा, शारदा नगर – केळबायवाडो, आनी कार्यकारी अभियंतो पीडब्ल्यूडी ह्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

Skip to content