वीज पुरवण खंडीत

पणजी, 04 मार्च 2021

ता. 5 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही निरंकाळ फिडराचेर, सातेरीमळ I आनी II आनी कुभांरवाडो झाडां कापणीच्या कामा खातीर आनी डिटीसी पेंटींग लागून दनपारां 2.30 ते सांजेच्या 4.30 वरां मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. अशें माहिती आनी प्रसिध्दी खात्यान कळीत केलां.

तशेंच, ता. 5 मार्च 2021 दिसा 40 केव्हीए सम्राट ट्रान्सफॉरमर पणजी गोंय, नवें कॉम्पॅक्ट सबस्टेशन चालू करपा खातीर सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन संदीप अर्पाटमॅट, मुसलीम वाडो, बुलेट सोरूम, महालक्ष्मी अर्पाटमॅट, प्रसाद कॉपरेटीव हावजींग सोसायटी, आशिर्वाद बिल्डींग, मुनिसीपल बिल्डींग, तांबा बिल्डींग, पोरणें शिक्षण खातें, सुशिला बिल्डींग, यस बॅक,वार्ड क्रमांक 23, सांत ईनेज आनी लागीच्या सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

अशें माहिती आनी प्रसिध्दी खात्यान कळीत केलां.

Skip to content