वीज पुरवण खंडीत

पणजी, 04 मार्च 2021

ता. 5 मार्च 2021 दिसा जॉर्डन फिडराचेर सकाळी 1.30 ते दनपारां 12.30 वरा मेरेन आयडीसी वेर्णा वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली. तशेंच, ता. 5 मार्च 2021 दिसा हेराल्ड फिडराचेर सकाळी 12.30 ते दनपारां 2.30 वरा मेरेन आयडीसी वेर्णा वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली. फुडें, ता. 5 मार्च 2021 दिसा इण्डस्ट्रीयल फिडराचेर दनपारां 2.00 ते सांजेच्या 4.30 वरा मेरेन आयडीसी वेर्णा वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

Skip to content