राजभवन पुस्तक आनी राजभवनातल्या वर्ड्स पुस्तिकेचे प्रकाशन

पणजी, 3 मार्च 2021

संवसारीक वन्यजीव दिसा निमतान गोंयचें राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हांणी राजभवनांत गोंय वन खात्यान प्रकाशीत केल्ल्या राजभवनाच्या पक्षा संबंदी माहितीपुस्तिकेचे प्रकाशन केले आनी राजभवनांत बर्ड्स वॉचिंग ट्रेलर औपचारीक उक्तावण केले. गोंय पर्यटन विकास म्हामंडळान प्रकाशीत केल्ल्या राजभवन पुस्तकाचेय तांणी प्रकाशन केले.

ह्या वेळार राज्यपालाचे सचीव श्री.आरमिहिर वर्धन आयएएस, प्रधान मुख्य वन रक्षक आनी मुक्य वन्यजीव वॉर्डन श्री. संतोश कुमार, आयएएस, पर्यटन संचालक श्री. मिनीनो डिसोझा, गोंय पर्यटन विकास म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक श्री. निखिल देसाय, जोड सचीव श्री. गौरीश शंखवाळकर, वन खात्याचे आनी गोंय पर्यटन विकास म्हामंडळाचे अधिकारी हाजीर आसलें.

ह्या वेळार उलयताना राज्यपालान माहितीपत्रक व पुस्तकाचो शुभारंभ केल्ल्यविशीं जीडीसी आनी गोंय वन खात्याक परबीं भेटयली तांणी सचिव श्री. मिहिर वर्घन हांच्या बर्ड ट्रेल आनी राजभवन टूर ह्या सारक्या नवीन आनी अभिनव उप्रक्रमाविशीं तांची प्रसंसा केली. राजभवन मार्गदर्शीत भोवंडेसयत लोकां मुखार उक्तो करप हे थोर कार्य आशिल्ल्याचे तांणी सांगलें. गोंय हे फकत दर्यां खातीर फामात ना तर गोंयची वनसंपदाय भरपूर आशिल्ल्याची ताणी म्हणले. राजभवनाच्या थळात खूपशें स्थलांतरीत पक्षी दिसून येतात. वखदीं वाटिका, चॅपेल हे त्या जाग्याचो इतिहास दाखयत आनी हाची माहिती लोकांक तशेंच पर्यटकांक दिवंक जाय ह्या जागेची पवित्रता जपून दवरूंक आनी गोंयच्या पर्यटनांक फुडल्या स्थराचेर व्हरूया असें राज्यपालान म्हटले.

सुरवातीक श्री. संतोश कुमार आयएएस हांणी स्वागत केले, श्री. निखिल देसाय हांचें ह्या वेळार भाशण जाले. जीटीडीसीचे पीआरओ श्री. दिपक नार्वेकार हांणी सुत्रसंचालन केले.

अशें माहिती आनी प्रसिध्दी खात्यान कळीत केलां.

म्हा /सप/ प्रना/ बिभ / 2021/258

Skip to content