डॉ. सावंत हांणी कॉविड लसीचो पयलो डोस घेतलो

पणजी, 3 मार्च 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे हांगाच्या भौशीक भलायकी केंद्रात (पीएचसी) कोरोना व्हायरस लसीचो पयलो डोस घेतलो.

दोतोरानी अपॉईटमेंट थारायल्या उपरांत तांका फोन केलो सकाळी मुख्यमंत्र्यान केंद्राक भेट दिली. डॉ सावंत हे दोतोर आनी फ्रंटलायन कामगार आशिल्ल्यान तांणी लसीच्या अपॉईटमेंटी खातीर ऑनलायन नोंदणी केल्ली.

मुख्यमंत्र्यान सांखळेतल्या भौशीक भलायकी केंद्रात लसीचो पयलो डोस घेतलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला कोवीड-19 आड आपलो लढो कसो बळकट केलो ते सांगले. डॉ. सावंत हांणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी लसीकरण मोहिमेक प्राधान्य दिवन सोमारा लसीचो डोस घेतलो.

तांणी सांगले की “ही लस सुरक्षीत आसा आनी तांणी सगळ्या पात्र लोकांक फुडें येवन लस घेवपाचे आव्हान केले. बेगीनातबेगीन गोंय कोविड मुक्त करपा खातीर आमी लढो दिवया अशें सावंत हांणी सांगले. मास्क घलप, लसीकरणा उपरातूय सामाजीक अंतर राखप ह्या सारकी जतनाय घेवपाची गरज आसा.

आपलो अणभव सांगताना मुख्यमंत्र्यान सांगले की लसीकरणाच्या वेळार वा त्या उपरांतूय म्हाका कसलोच त्रास जाणवलो ना. तांणी म्हटलें की 24 वरां भितर जोर वा शरीराचेर कांय दुशपरिणाम जालेच जाल्यार दोतोरानी कांय वखदां दिल्यात. हांव म्हजो दुसरो डोस 28 दिसांनी घेतलो.

गोंयात लसीकरण मोहिम चालू जाल्ल्यान लसीकरणा खातीर सगळ्या शासकीय भलायकी केंद्राचेर नोंदणी उपलब्ध आसा.

खासगी हॉस्पीटलांनी पयलीच अपॉईटमेट घेवंक लसीकरणाचे शुल्क 250 अशें आसा.

एका प्रस्नाक जाप दितना किनारपट्टीचेर येवपी पर्यटकांक सुरक्षेचे नेम पाळपाचे आव्हान करताना मुख्यमंत्र्यान राज्यात लोकडावन करपाचे ना अशें सांगले. राज्यात प्रवेश करपी पर्यटकांक खातीर कोवीड चांचणी अनिवार्य करपाचोय तांणी न्हयकार दिलां.

अशें माहिती आनी प्रसिध्दि खात्यान कळीत केला

Skip to content