वीज पुरवठा खंडित

तारीख : २४ फेब्रुवारी २०२१

११ केव्ही चिंबल फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत अदरार, अपना घर(१००केव्हीए), अदरार दातेश्वर रेझिडेन्सी(२००केव्हीए), मिनेझिस फिशनेट इं. प्रा. लि. (२००केव्हीए) परिसरात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

असे माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याद्वारे कळविण्यात आले आहे.

मा/वाप/सुके/प्रना/पांना/ २०२१/२१०

Skip to content