वीज पुरवठा खंडीत

तारीख : १९ फेब्रुवारी २०२१

३३ केव्ही मडगाव १ आणि २ फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि. २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ८.३० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत या परिसरात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

Skip to content