वीज पुरवठा खंडीत

तारीख : १७ फेब्रुवारी २०२१

११ केव्ही आश्वे केबल फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत मांद्रे ग्रामपंचायत परिसरातील सावंतवाडा, गावडेवाडा, सत्चेभाटले आणि साळगावकरवाडा भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

त्याचप्रमाणे, ११ केव्ही कुर्टी फोंडा फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत ओकांब, शेकरे, भुमिकानगर, फुर्तादो फार्म, एमआरएफ आणि पाश्कॉल फार्म भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

तसेच, ११ केव्ही आगोंद फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत धवळखाजन डीटीसी आणि पर्वे डीटीसी भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

११ केव्ही ठाणे फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत हिवरे भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

असे माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याने कळविण्यात आले आहे.

मा/वाप/सुके/प्रना/पांना/ २०२१/१८४

Skip to content