मुल्यांकन शिबिर पुढे ढकलले

तारीख : १२ फेब्रुवारी २०२१

समाज कल्याण संचालनालयाचे १५ फेब्रुवारी २०२१ ते ४ मार्च २०२१ दरम्यान होणारे शिबिर पुढे ढकलण्यात आले असून ते एप्रिल ते मे २०२१ या कालावधीत घेण्यात येईल. पुढील तारीख यथावकाश कळविण्यात येणार आहे.

असे माहिती खात्यातर्फे कळविण्यात आले आहे.

मा/वाप/सुके/प्रना/पांना/ २०२१/१६७

Skip to content