वीज पुरवठा खंडीत

तारीख : ११ फेब्रुवारी २०२१

अस्नोडा, दिवाडी, नार्वे आणि पीर्ण फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि.१२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत चिंबुलवाडा, देवीचे भाट, नार्वे गावकर वाडा, गावकरवाडा मये, केळबायवाडा, मुर्डीवाडा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र मये, तिर्थबाग, शारदा नगर केळबाईवाडा, तिखाजन, मये ग्रामपंचायत आणि नार्वे ग्रामपंचायत भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

त्याचप्रमाणे, ११ केव्ही पिकनिक प्लाझा डीटीसी फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि. १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत पिकनिक प्लाझा आणि सभोवतालच्या भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

तसेच, ११ केव्ही ठाणे फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि.१२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत ठाणे ग्रामपंचायतीच्या खालील सर्व भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

११ केव्ही कुठ्ठाळी फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि.१२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत सांकवाळ हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी, महालक्ष्मी रेसिडेन्सी, शिंदोळी, सांकवाळ ग्रामपंचायत, चर्च स्ट्रीट, भिंगी आणि बिर्ला भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

११ केव्ही दिवाडी फिडरवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि.१२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत केळबायवाडा, चिंमुलवाडा, गावकरवाडा मये, देवीचे भाट, देसाई मुड्डी, तिखाजन, सिकेरी, हळदणवाडी आणि सभोवतालच्या भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

असे माहिती खात्यातर्फे कळविण्यात आले आहे.

मा/वाप/सुके/प्रना/पांना/ २०२१/१६२

Skip to content