वीज पुरवठा खंडीत

तारीख : ०९ फेब्रुवारी २०२१
माघ २०, १९४२

काझा पिळर्ण मोयकावाडा डीटीसीवर दुरूस्ती काम करायचे असल्याने दि.११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी ४.०० वाजेपर्यंत मोयकावाडा, प्रिन्स फर्निचर, बलराज च्यारी हाऊस, आझावेदो फार्म्स, काझा, न्यू वाडो, पिळर्ण आणि सभोवतालच्या भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

त्याचप्रमाणे बार्रोसवाडो डीटीसीवर दुरूस्तीचे काम करायचे असल्याने दि.११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी ४.०० वाजेपर्यंत बार्रोसवाडो आणि सभोवतालच्या भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

असे माहिती खात्यातर्फे कळविण्यात आले आहे.

मा/वाप/सुके/प्रना/पांना/ २०२१/१५७

Skip to content