वीज पुरवठा खंडीत

तारीख : ०८ फेब्रुवारी २०२१
माघ १९, १९४२

११ केव्ही जय भवन-१ डीटीसी फिडरवर दुरूस्ती काम करावयाचे असल्याने दि.०९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी ४.०० वाजेपर्यंत नोवा सिदाद बिल्डींग आणि सभोवतालच्या भागात वीज पुरवठा केला जाणार नाही.

असे माहिती खात्यातर्फे कळविण्यात आले आहे.

Skip to content