Home »News

खंडीत वीज पुरवण

पणजी, २९ एप्रील २०२०

वैशाख, ९, १९४२

३३ केव्ही बेतोडा I/II तोर्रल पाझ फिडराच्या विभाग १ चेर मान्सूनपूर्व देखभालीची  कामां करपाची आशिल्ल्यान तारीख ३० एप्रील २०२० दिसा सकाळीं ९.०० ते दनपरां १२.०० मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. ह्या दरम्यान शिरोडा आनी बेतोडा एस/एस फिडराचेर ३३ केव्ही मडगांव I/II फिडरा वयल्यान वीज पुरवण जातली

डीआय/एनबी/जेए/एनपी/२०२०/१९३५

TOP